PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

Saç maşyny Valera

1739.00 TMT

Artikul: 147

Ölçegi
Öndüriji

ŞWESARIÝA

Beýany

Saç maşyny 642.01 Valera öýde ýa-da hünär salonlarynda ulanmak üçin amatly. Keramiki pyçaklary geň galdyryjydyr. Munuň netijesinde enjam size köp ýyllap hyzmat eder, şeýle hem saç kesmegiň iň kyn görnüşlerini ýeňip geçer: mysal üçin, sakgal we gapdal saçlary kesmek, gödek we galyň saçlary kesmek. Toplumda bezeg işini mümkin boldugyça amatly etmek üçin saç kesmek gaýçy we darak bar. “Valera 642.01” -iň inçe funksiýasy özboluşly bir görnüşi tamamlamaga hyzmat edýär. Islendik uzynlygy saýlap bilersiňiz - 0,6-dan 12,8 mm-e çenli, islendik saç düzümini döretmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da ýanyňyz bilen alyp bilersiňiz, sebäbi enjamda amatly sumka we batareýada işlemek ukyby bar. Doly zarýadlanan enjam bir sagat töweregi işläp biler, bu hatda çylşyrymly saç kesmek üçinem ýeterlikdir. Saç kesmegiň iň az uzynlygy 0,6 mm. Saç kesmegiň iň uzynlygy 12,80 mm. Nasadkalaryň sany 11. Aýratynlyklary Universal güýçli: 100-240 W. Işleýşi Batareýa / tor. Agramy 105 gr. Reňki Çal.

Saç maşyny Valera

1739.00 TMT

Artikul: 147

Ölçegi
Öndüriji

ŞWESARIÝA

Beýany

Saç maşyny 642.01 Valera öýde ýa-da hünär salonlarynda ulanmak üçin amatly. Keramiki pyçaklary geň galdyryjydyr. Munuň netijesinde enjam size köp ýyllap hyzmat eder, şeýle hem saç kesmegiň iň kyn görnüşlerini ýeňip geçer: mysal üçin, sakgal we gapdal saçlary kesmek, gödek we galyň saçlary kesmek. Toplumda bezeg işini mümkin boldugyça amatly etmek üçin saç kesmek gaýçy we darak bar. “Valera 642.01” -iň inçe funksiýasy özboluşly bir görnüşi tamamlamaga hyzmat edýär. Islendik uzynlygy saýlap bilersiňiz - 0,6-dan 12,8 mm-e çenli, islendik saç düzümini döretmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da ýanyňyz bilen alyp bilersiňiz, sebäbi enjamda amatly sumka we batareýada işlemek ukyby bar. Doly zarýadlanan enjam bir sagat töweregi işläp biler, bu hatda çylşyrymly saç kesmek üçinem ýeterlikdir. Saç kesmegiň iň az uzynlygy 0,6 mm. Saç kesmegiň iň uzynlygy 12,80 mm. Nasadkalaryň sany 11. Aýratynlyklary Universal güýçli: 100-240 W. Işleýşi Batareýa / tor. Agramy 105 gr. Reňki Çal.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT