PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

Tozan sorujy Karcher

29436.00 TMT

Artikul: 157

Ölçegi
Öndüriji

GERMANIÝA

Beýany

Bug tozan sorujy Karcher SV 7 bug generatorynyň we tozan sorujynyň artykmaçlyklaryny birleşdirýär. Surfaceerüsti mikroblardan arassalaýar, ownuk bölejikleri ýygnaýar we şol bir wagtyň özünde pollary guradýar. Jaýda arassalanmaly zatlaryň hemmesini bug arassalaýjy bilen çalt, ýönekeý we arassalaýjy serişdeleri ulanmazdan edilip bilner. Tozan kollektor Aquafilter 1,20 l. Inçe filtre Bar. Süzmek tapgyrlary 4. Kuwwatlylygy 2200 Wt. Nasadkalar: El bilen, arassalaýjy çotga, penjiräni arassalamak, abzallaşdyrylan mebel, mebel çotgasy uly we kiçi. Goşmaça maglumat Defoamer "FoamStop", bug basyşy 4 bar, suw bilen ýangyç guýmak üçin tank 0.6l; gyzdyrmak wagty 5 minut. ini 33,6 sm. uzynlygy 34 sm. çuňlygy 51,50 sm. Agram 10.5 kg. Reňk Sary.

Tozan sorujy Karcher

29436.00 TMT

Artikul: 157

Ölçegi
Öndüriji

GERMANIÝA

Beýany

Bug tozan sorujy Karcher SV 7 bug generatorynyň we tozan sorujynyň artykmaçlyklaryny birleşdirýär. Surfaceerüsti mikroblardan arassalaýar, ownuk bölejikleri ýygnaýar we şol bir wagtyň özünde pollary guradýar. Jaýda arassalanmaly zatlaryň hemmesini bug arassalaýjy bilen çalt, ýönekeý we arassalaýjy serişdeleri ulanmazdan edilip bilner. Tozan kollektor Aquafilter 1,20 l. Inçe filtre Bar. Süzmek tapgyrlary 4. Kuwwatlylygy 2200 Wt. Nasadkalar: El bilen, arassalaýjy çotga, penjiräni arassalamak, abzallaşdyrylan mebel, mebel çotgasy uly we kiçi. Goşmaça maglumat Defoamer "FoamStop", bug basyşy 4 bar, suw bilen ýangyç guýmak üçin tank 0.6l; gyzdyrmak wagty 5 minut. ini 33,6 sm. uzynlygy 34 sm. çuňlygy 51,50 sm. Agram 10.5 kg. Reňk Sary.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT