PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

Saç guradyjy HD203BG Gorenje

981.00 TMT

Artikul: 164

Ölçegi
Öndüriji

HYTAÝ

Beýany

Güýçli we ygtybarly, Gorenje HD203BG saç guradyjy, diňe uzynlygyna we görnüşine garamazdan saçyňyzy çalt guratmaga däl-de, eýsem şekillendirmäge hem kömek eder. Iki garaşsyz sazlaýjy ulanyp, howanyň tizligini we temperaturasyny sazlap bilersiňiz. Sowuk howa bilen üpjün etmek mümkinçiligi hem bar - stil netijelerini birleşdirmek üçin döredilen funksiýa. Şeýle hem, paketde iki sany goşundy - konsentrator we diffuzor bar, bu bolsa saçyň göwrümini wizual ýokarlandyrmaga kömek eder. Kuwwatlylygy 2000 watt. Dolandyryjynyň sany 6. Örtügiň materialy Plastmassa. Tok simynyň usynlygy 2 m. Agramy 0,53 kg. Reňki gök.

Saç guradyjy HD203BG Gorenje

981.00 TMT

Artikul: 164

Ölçegi
Öndüriji

HYTAÝ

Beýany

Güýçli we ygtybarly, Gorenje HD203BG saç guradyjy, diňe uzynlygyna we görnüşine garamazdan saçyňyzy çalt guratmaga däl-de, eýsem şekillendirmäge hem kömek eder. Iki garaşsyz sazlaýjy ulanyp, howanyň tizligini we temperaturasyny sazlap bilersiňiz. Sowuk howa bilen üpjün etmek mümkinçiligi hem bar - stil netijelerini birleşdirmek üçin döredilen funksiýa. Şeýle hem, paketde iki sany goşundy - konsentrator we diffuzor bar, bu bolsa saçyň göwrümini wizual ýokarlandyrmaga kömek eder. Kuwwatlylygy 2000 watt. Dolandyryjynyň sany 6. Örtügiň materialy Plastmassa. Tok simynyň usynlygy 2 m. Agramy 0,53 kg. Reňki gök.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT