PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

Iýmit kesiji Gorenje

2944.00 TMT

Artikul: 165

Ölçegi
Öndüriji

Beýany

Gorenje R607A kümüş metaldan ýasalan we kolbasa, peýnir we beýleki önümleri owadan we dilimlere aňsat kesmek üçin aýrylmaz enjamdyr. 110 Wt güýji bilen enjam 1-15 mm galyňlykda dilimleri kesip biler: dilimleriň galyňlygy el bilen sazlanyp bilner. Modeliň dizaýny, çydamlylygyny we könelmegine garşylygy kepillendirýän ýokary hilli Solingen poslamaýan polat pyçagyny ulanmagy göz öňünde tutýar. Hatda doňdurylan eti gök-önümleri dilimlemäge mümkinçilik berer. Kesmäge başlamak üçin gorag düwmesine basyň we ony saklanyňyzda "Başlamak" düwmesine basyň. Dilimlemäni gutaranyňyzdan soň, kesiş elementini bloklap, tutawajyny öwürmeli. Pyçagyň diametri, mm 170 mm. Agram 2.1 kg.

Iýmit kesiji Gorenje

2944.00 TMT

Artikul: 165

Ölçegi
Beýany

Gorenje R607A kümüş metaldan ýasalan we kolbasa, peýnir we beýleki önümleri owadan we dilimlere aňsat kesmek üçin aýrylmaz enjamdyr. 110 Wt güýji bilen enjam 1-15 mm galyňlykda dilimleri kesip biler: dilimleriň galyňlygy el bilen sazlanyp bilner. Modeliň dizaýny, çydamlylygyny we könelmegine garşylygy kepillendirýän ýokary hilli Solingen poslamaýan polat pyçagyny ulanmagy göz öňünde tutýar. Hatda doňdurylan eti gök-önümleri dilimlemäge mümkinçilik berer. Kesmäge başlamak üçin gorag düwmesine basyň we ony saklanyňyzda "Başlamak" düwmesine basyň. Dilimlemäni gutaranyňyzdan soň, kesiş elementini bloklap, tutawajyny öwürmeli. Pyçagyň diametri, mm 170 mm. Agram 2.1 kg.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT