PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

ARTISTRY SKIN NUTRITION gabaklar üçin nemlendiriji krem-gel

1144.10 TMT

Artikul: 123796

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Esasy aýratynlyklary: Wagtyndan öň garramagyň görünýän alamatlarynyň öňüni almaga kömek edýär. 24 sagat nemlenmegi üpjün edýär. Gözüň töweregindäki deriniň reňkini gowulandyrýar. Deriniň çeýeligini goldaýar. Daşky gurşaw faktorlarynyň ýaramaz täsirlerinden goramaga kömek edýär. Kosmetika serişdeleri bilen bilelikde ulanylyp bilner. Duýgur deriler üçin we kontakt linzalary geýýänler üçin amatly. Öndürilen ýurdy: ABŞ. Agramy: 15gr.

ARTISTRY SKIN NUTRITION gabaklar üçin nemlendiriji krem-gel

1144.10 TMT

Artikul: 123796

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Esasy aýratynlyklary: Wagtyndan öň garramagyň görünýän alamatlarynyň öňüni almaga kömek edýär. 24 sagat nemlenmegi üpjün edýär. Gözüň töweregindäki deriniň reňkini gowulandyrýar. Deriniň çeýeligini goldaýar. Daşky gurşaw faktorlarynyň ýaramaz täsirlerinden goramaga kömek edýär. Kosmetika serişdeleri bilen bilelikde ulanylyp bilner. Duýgur deriler üçin we kontakt linzalary geýýänler üçin amatly. Öndürilen ýurdy: ABŞ. Agramy: 15gr.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT