PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

ARTISTRY SIGNATURE SELECT beden fitnes toplumy

4224.20 TMT

Artikul: 124919

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Beden fitnesiň tertibi : 1. Deriňizi berkitmek we arassalamak üçin beden gabygyny soýmak üçin skrab ulanyň. Meseleli ýerlerinize aýratyn üns beriň. Şeýle hem iň gurak deri bolan ýerlere üns bilen serediň. Şol bir wagtyň özünde, aýaklardan eliňize ýokaryk galyp, ýumşak hereket ediň. Ulanylandan soň ýuwuň. NUTRILITE fermasynda ösdürilip ýetişdirilen gara smorodina we perilla ýagy derini ýumşadýar we berkedýär. 2. Günde iki gezek - irden we agşam - sellýulite garşy göreriji lasýon çalyň. Önümi yzygiderli ulanmak derini has berkleşdirer. Önümiň zerur mukdaryny eliňize gysyň, soňra doly siňýänçä problemaly ýerlere massaj ediň. Tekizlik we berklik üçin önümde kofe dänesiniň ýagy, deňiz ösümlikleriniň ekstrakty we kofein bar. Daşky gurşawa ýaramaz täsirlerden goramak üçin NUTRILITE fermasynda ösdürilip ýetişdirilen nar ekstrakty bilen üpjün edilýär. 3. Ertirki gözellik dessuryňyzy tamamlamak üçin iýmitlendiriji beden kremini ulanyň. Deriniň çyglylyk päsgelçiligini güýçlendirer we Primrose ýagy we Ak Çia tohum ekstrakty bilen çuňňur iýmitlendirer. NUTRILITE fermasynda ýetişirilen Acerola ülje ekstrakty hapalaryň we erkin radikallaryň täsirinden goraýar we derini has kämilleşdirýär. Öndürilen ýurdy: ABŞ.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT beden fitnes toplumy

4224.20 TMT

Artikul: 124919

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Beden fitnesiň tertibi : 1. Deriňizi berkitmek we arassalamak üçin beden gabygyny soýmak üçin skrab ulanyň. Meseleli ýerlerinize aýratyn üns beriň. Şeýle hem iň gurak deri bolan ýerlere üns bilen serediň. Şol bir wagtyň özünde, aýaklardan eliňize ýokaryk galyp, ýumşak hereket ediň. Ulanylandan soň ýuwuň. NUTRILITE fermasynda ösdürilip ýetişdirilen gara smorodina we perilla ýagy derini ýumşadýar we berkedýär. 2. Günde iki gezek - irden we agşam - sellýulite garşy göreriji lasýon çalyň. Önümi yzygiderli ulanmak derini has berkleşdirer. Önümiň zerur mukdaryny eliňize gysyň, soňra doly siňýänçä problemaly ýerlere massaj ediň. Tekizlik we berklik üçin önümde kofe dänesiniň ýagy, deňiz ösümlikleriniň ekstrakty we kofein bar. Daşky gurşawa ýaramaz täsirlerden goramak üçin NUTRILITE fermasynda ösdürilip ýetişdirilen nar ekstrakty bilen üpjün edilýär. 3. Ertirki gözellik dessuryňyzy tamamlamak üçin iýmitlendiriji beden kremini ulanyň. Deriniň çyglylyk päsgelçiligini güýçlendirer we Primrose ýagy we Ak Çia tohum ekstrakty bilen çuňňur iýmitlendirer. NUTRILITE fermasynda ýetişirilen Acerola ülje ekstrakty hapalaryň we erkin radikallaryň täsirinden goraýar we derini has kämilleşdirýär. Öndürilen ýurdy: ABŞ.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT