PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

ARTISTRY SIGNATURE SELECT "Ýüpekden ýumşak" toplumy

4224.20 TMT

Artikul: 124902

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

1. Ýumşadyjy, arassalaýjy duş geli derini ýumşadyjy köpürjigi emele getirýär. Derini ýumşatmak, nemlendirmek üçin gelde agşam primrose we perillanyň efir ýaglary bar. NUTRILITE fermasynda ýetişdirilen sitrusyň ysy güýçlendirýär. 2. Hepde-de iki gezek beden gabygyny soýmak üçin skrab ulanyň. Bu, kremleriň we losýonlaryň işjeň maddalarynyň derä has çuň gatlaklaryna aňsat siňmegine mümkinçilik döredip, hasam ideg etmäge taýýarlanýar. Önümi aýakdan ýokaryk massaj hereketleri bilen çalyň, soňra ýuwuň. NUTRILITE fermasynda ösdürilip ýetişdirilen gara smorodina ekstraktynyň kömegi bilen deri ýumşar we berkär. 3.Deriniň ýagtylygy we täzelenmegi üçin iýmitlendiriji beden kremini ulanyň. Onda NUTRILITE fermasynda ösdürilip ýetişdirilen ak çia tohumynyň ekstrakty we agşam primrose efir ýagy bar. Goşundylar yzygiderli ulanylanda derini netijeli iýmitlendirýär we çyglylygy saklaýan päsgelçiligi güýçlendirýär.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT "Ýüpekden ýumşak" toplumy

4224.20 TMT

Artikul: 124902

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

1. Ýumşadyjy, arassalaýjy duş geli derini ýumşadyjy köpürjigi emele getirýär. Derini ýumşatmak, nemlendirmek üçin gelde agşam primrose we perillanyň efir ýaglary bar. NUTRILITE fermasynda ýetişdirilen sitrusyň ysy güýçlendirýär. 2. Hepde-de iki gezek beden gabygyny soýmak üçin skrab ulanyň. Bu, kremleriň we losýonlaryň işjeň maddalarynyň derä has çuň gatlaklaryna aňsat siňmegine mümkinçilik döredip, hasam ideg etmäge taýýarlanýar. Önümi aýakdan ýokaryk massaj hereketleri bilen çalyň, soňra ýuwuň. NUTRILITE fermasynda ösdürilip ýetişdirilen gara smorodina ekstraktynyň kömegi bilen deri ýumşar we berkär. 3.Deriniň ýagtylygy we täzelenmegi üçin iýmitlendiriji beden kremini ulanyň. Onda NUTRILITE fermasynda ösdürilip ýetişdirilen ak çia tohumynyň ekstrakty we agşam primrose efir ýagy bar. Goşundylar yzygiderli ulanylanda derini netijeli iýmitlendirýär we çyglylygy saklaýan päsgelçiligi güýçlendirýär.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT