PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

ARTISTRY SIGNATURE SELECT "Sellýulit bilen hoşlaşyň" toplumy

4224.20 TMT

Artikul: 124900

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

1. Birinji etapda ýumşadyjy, arassalaýjy duş geli ulanylýar. Gerekli mukdardaky geli çalyň, köpürjiklediň soňra ýuwuň. Derini ýumşatmak, nemlendirmek üçin gelde agşam primrose we perillanyň efir ýaglary bar. NUTRILITE fermasynda ýetişdirilen sitrusyň ysy güýçlendirýär. 2.Hepde-de iki gezek beden gabygyny soýmak üçin skrab ulanyň. Bu, kremleriň we losýonlaryň işjeň maddalarynyň derä has çuň gatlaklaryna aňsat siňmegine mümkinçilik döredip, hasam ideg etmäge taýýarlanýar. Önümi meseleli ýerleriňize massaj hereketleri bilen çalyň, soňra ýuwuň. Formula NUTRILITE fermasynda ösdürilip ýetişdirilen gara smarodina ekstrakt, Perilla, Agşam Primrose we Acai efir ýaglaryny öz içine alýar. 3. Ilkinji etapda alnan netijeleri jemlemek üçin, sellýulita garşy lasýon ulanyň. Deňiz ösümlikleriniň ekstrakty, kofein we kofe noýbasy ýagy derini has berk we ýumşak edýär. Şeýle hem lasýona daşky gurşawyň täsirlerinden goraýan NUTRILITE fermasynda ösdürilip ýetişdirilen nar ekstrakty girýär.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT "Sellýulit bilen hoşlaşyň" toplumy

4224.20 TMT

Artikul: 124900

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

1. Birinji etapda ýumşadyjy, arassalaýjy duş geli ulanylýar. Gerekli mukdardaky geli çalyň, köpürjiklediň soňra ýuwuň. Derini ýumşatmak, nemlendirmek üçin gelde agşam primrose we perillanyň efir ýaglary bar. NUTRILITE fermasynda ýetişdirilen sitrusyň ysy güýçlendirýär. 2.Hepde-de iki gezek beden gabygyny soýmak üçin skrab ulanyň. Bu, kremleriň we losýonlaryň işjeň maddalarynyň derä has çuň gatlaklaryna aňsat siňmegine mümkinçilik döredip, hasam ideg etmäge taýýarlanýar. Önümi meseleli ýerleriňize massaj hereketleri bilen çalyň, soňra ýuwuň. Formula NUTRILITE fermasynda ösdürilip ýetişdirilen gara smarodina ekstrakt, Perilla, Agşam Primrose we Acai efir ýaglaryny öz içine alýar. 3. Ilkinji etapda alnan netijeleri jemlemek üçin, sellýulita garşy lasýon ulanyň. Deňiz ösümlikleriniň ekstrakty, kofein we kofe noýbasy ýagy derini has berk we ýumşak edýär. Şeýle hem lasýona daşky gurşawyň täsirlerinden goraýan NUTRILITE fermasynda ösdürilip ýetişdirilen nar ekstrakty girýär.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT