PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

ARTISTRY SIGNATURE SELECT "Has gowy nemlendiriji" toplumy

4224.20 TMT

Artikul: 124901

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

1. Birinji etapda derini nemlendirmek üçin ýumşadyjy, arassalaýjy duş geli ulanylýar. Tekizlemek, iýmitlendirmek we nemlendirmek üçin önümde agşam primrose we perillanyň efir ýaglary bar. NUTRILITE fermasynda ýetişdirilen sitrus ekstraktlary gorag päsgelçiligini güýçlendirmek üçin niýetlenendir. 2. Hepde-de iki gezek beden gabygyny soýmak üçin skrab ulanyň. Bu, kremleriň we losýonlaryň işjeň maddalarynyň derä has çuň gatlaklaryna aňsat siňmegine mümkinçilik döredip, hasam ideg etmäge taýýarlanýar. Önümi aýakdan ýokaryk massaj hereketleri bilen çalyň, soňra ýuwuň. NUTRILITE fermasynda ösdürilip ýetişdirilen gara smorodina ekstraktynyň kömegi bilen deri ýumşar we berkär. 3. Suwa düşeniňizden soň, daşky gurşaw faktorlarynyň, erkin radikallaryň ýaramaz täsirlerinden goraýan we 48 sagada çenli nemlendiriji gel çalyň. Önümde NUTRILITE fermasynda ösdürilip ýetişdirilen şetdaly gülüniň we gök çaýyň ekstraktlary bar. Olar erkin radikallardan goraýan antioksidantlar saklaýar.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT "Has gowy nemlendiriji" toplumy

4224.20 TMT

Artikul: 124901

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

1. Birinji etapda derini nemlendirmek üçin ýumşadyjy, arassalaýjy duş geli ulanylýar. Tekizlemek, iýmitlendirmek we nemlendirmek üçin önümde agşam primrose we perillanyň efir ýaglary bar. NUTRILITE fermasynda ýetişdirilen sitrus ekstraktlary gorag päsgelçiligini güýçlendirmek üçin niýetlenendir. 2. Hepde-de iki gezek beden gabygyny soýmak üçin skrab ulanyň. Bu, kremleriň we losýonlaryň işjeň maddalarynyň derä has çuň gatlaklaryna aňsat siňmegine mümkinçilik döredip, hasam ideg etmäge taýýarlanýar. Önümi aýakdan ýokaryk massaj hereketleri bilen çalyň, soňra ýuwuň. NUTRILITE fermasynda ösdürilip ýetişdirilen gara smorodina ekstraktynyň kömegi bilen deri ýumşar we berkär. 3. Suwa düşeniňizden soň, daşky gurşaw faktorlarynyň, erkin radikallaryň ýaramaz täsirlerinden goraýan we 48 sagada çenli nemlendiriji gel çalyň. Önümde NUTRILITE fermasynda ösdürilip ýetişdirilen şetdaly gülüniň we gök çaýyň ekstraktlary bar. Olar erkin radikallardan goraýan antioksidantlar saklaýar.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT