PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

ARTISTRY SIGNATURE SELECT "Hemmesi we birbada" toplumy

6160.30 TMT

Artikul: 124903

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Bedeniňize lezzet bilen güýç sarp etmeden ideg ediň. Dürli yslardan we dokumalardan lezzet almak bilen gözellik dessurlaryny dörediň. Ulanylyşy: 1. Ilki bilen ýumşadyjy, arassalaýjy duş gelini ulanyň. Geli çalyň, köpürjiklrdiň we ýuwuň. Deri hasam ýumşak, nemlendirilen, tekiz bolor ýaly önümiň düzmünde primrose we perilla efir ýaglary bar. Daşky gurşawa ýaramaz täsirlerden goramak üçin NUTRILITE fermasynda ösdürilip ýetişdirilen sitrus ekstrakty bar. 2. ikinji etapda hepde-de iki gezek beden gabygyny soýmak üçin skrab ulanyň. Ol bedeni arassalap, hasam ýumşadar şeýle hem problemaly ýerlerde ulanylýan sellýulite garşy göreşmek önümine iň amatly goşundy bolar. Arassalamak wagtynda aýakdan ýokaryk ýuwaşlyk bilen hereket ediň, soňra önümi ýuwuň. Perilla, akaý we agşam primrose efir ýaglary we NUTRILITE ™ gara reňkli ekstraktlar ýumşaklygy we berkligi üpjün edýär. Perilla, akaý we agşam primrose efir ýaglary we NUTRILITE fermasynda ýetişdirilen gara smorodina ekstraktlar bedeniň ýumşaklygyny we berkligini üpjün edýär. 3. Iň ýokary berkitmek üçin, sellýulite garşy göreşiji lasýon ulanyň. Onda kofein, kofe dänesiň ýagy, NUTRILITE ™ fermasynda ösdürilip ýetişdirilen deňiz ösümlikleriniň we narlaryň ekstraktlary bar. 4. Deriniň ýagtylanmagy, täzelenmegi üçin goşmaça ideg hökmünde iýmitlendiriji ýumşadyjy beden kremini ulanyň. NUTRILITE ™ Ak Çia tohumynyň ekstrakty we agşamky Primrose ýagy deriniň çyglylygyny saklaýan päsgelçiligi çuňňur iýmitlendirýär we güýçlendirýär. 5. Duşandan soň, goraýjy nemlendiriji beden gelini ulanyň. Derini nemlendirýär we zyýanly daşky gurşaw faktorlaryndan 48 sagadyň dowamynda goraýar. Erkin radikallardan we daşky gurşawa ýaramaz täsirlerden goramak, NUTRILITE ™ şetdaly gülüniň we gök çaý ekstraktlarynyň düzümindäki antioksidantlar bilen üpjün edilýär.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT "Hemmesi we birbada" toplumy

6160.30 TMT

Artikul: 124903

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Bedeniňize lezzet bilen güýç sarp etmeden ideg ediň. Dürli yslardan we dokumalardan lezzet almak bilen gözellik dessurlaryny dörediň. Ulanylyşy: 1. Ilki bilen ýumşadyjy, arassalaýjy duş gelini ulanyň. Geli çalyň, köpürjiklrdiň we ýuwuň. Deri hasam ýumşak, nemlendirilen, tekiz bolor ýaly önümiň düzmünde primrose we perilla efir ýaglary bar. Daşky gurşawa ýaramaz täsirlerden goramak üçin NUTRILITE fermasynda ösdürilip ýetişdirilen sitrus ekstrakty bar. 2. ikinji etapda hepde-de iki gezek beden gabygyny soýmak üçin skrab ulanyň. Ol bedeni arassalap, hasam ýumşadar şeýle hem problemaly ýerlerde ulanylýan sellýulite garşy göreşmek önümine iň amatly goşundy bolar. Arassalamak wagtynda aýakdan ýokaryk ýuwaşlyk bilen hereket ediň, soňra önümi ýuwuň. Perilla, akaý we agşam primrose efir ýaglary we NUTRILITE ™ gara reňkli ekstraktlar ýumşaklygy we berkligi üpjün edýär. Perilla, akaý we agşam primrose efir ýaglary we NUTRILITE fermasynda ýetişdirilen gara smorodina ekstraktlar bedeniň ýumşaklygyny we berkligini üpjün edýär. 3. Iň ýokary berkitmek üçin, sellýulite garşy göreşiji lasýon ulanyň. Onda kofein, kofe dänesiň ýagy, NUTRILITE ™ fermasynda ösdürilip ýetişdirilen deňiz ösümlikleriniň we narlaryň ekstraktlary bar. 4. Deriniň ýagtylanmagy, täzelenmegi üçin goşmaça ideg hökmünde iýmitlendiriji ýumşadyjy beden kremini ulanyň. NUTRILITE ™ Ak Çia tohumynyň ekstrakty we agşamky Primrose ýagy deriniň çyglylygyny saklaýan päsgelçiligi çuňňur iýmitlendirýär we güýçlendirýär. 5. Duşandan soň, goraýjy nemlendiriji beden gelini ulanyň. Derini nemlendirýär we zyýanly daşky gurşaw faktorlaryndan 48 sagadyň dowamynda goraýar. Erkin radikallardan we daşky gurşawa ýaramaz täsirlerden goramak, NUTRILITE ™ şetdaly gülüniň we gök çaý ekstraktlarynyň düzümindäki antioksidantlar bilen üpjün edilýär.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT