PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

ARTISTRY STUDIO dodak üçin mat suwuk pomada

1320.10 TMT

Artikul: 124362

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

ARTISTRY STUDIO™ Shanghai Edition- dodak üçin yşyklandyrylan mat suwuk pomada, dodaklara duýgurlyk we göwrüm berýär. Bu serişde Şanhaýyn ýagtylygyndan we joşgunyndan ylham aldy. Suwuk dokumasy güýçli, dykyz çalynyp, dodaklary ulaltmaga kömek edýär. Örän berklik, mat effekti we amatly applikatoryň kömegi bilen dodaklaryňyzyň gözelligini bary-ýogy birnäçe sekuntda bellemäge we günüň dowamynda saklanmaga mümkinçilik berýär. Yşyklandyrylan gapagyň we aýnanyň kömegi bilen pomadany nirede bolsaňyzam ulanmagy aňsatlaşdyrar. Öndürilen ýurdy: Hytaý. Agramy: 4.2gr

ARTISTRY STUDIO dodak üçin mat suwuk pomada

1320.10 TMT

Artikul: 124362

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

ARTISTRY STUDIO™ Shanghai Edition- dodak üçin yşyklandyrylan mat suwuk pomada, dodaklara duýgurlyk we göwrüm berýär. Bu serişde Şanhaýyn ýagtylygyndan we joşgunyndan ylham aldy. Suwuk dokumasy güýçli, dykyz çalynyp, dodaklary ulaltmaga kömek edýär. Örän berklik, mat effekti we amatly applikatoryň kömegi bilen dodaklaryňyzyň gözelligini bary-ýogy birnäçe sekuntda bellemäge we günüň dowamynda saklanmaga mümkinçilik berýär. Yşyklandyrylan gapagyň we aýnanyň kömegi bilen pomadany nirede bolsaňyzam ulanmagy aňsatlaşdyrar. Öndürilen ýurdy: Hytaý. Agramy: 4.2gr

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT