PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

ARTISTRY STUDIO Shanghai Edition gabak üçin ten we ýüz üçin rumýana

1848.10 TMT

Artikul: 124356

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Her palitrada iki sany ten, şeýle hem bir reňkli rumýana ýa-da haýlaýter bar. Gabat gelýän gurluş ýylpyldawygy aýyrmaga, kemçilikleri gizlemäge ýa-da surata düşmek üçin ajaýyp görnüş döretmäge kömek eder. Mundan başga-da, çalşylýan magnit korpuslaryny ulanyp, öz palitrany ýygnap bilersiňiz. Islän önümiňizi ýanyňyz bilen alyň: isleýän görnüşiňizi döretmek üçin bir toplumy ýa-da tutuş dokuz reňkleri alyň. Göwrümi: Rumýana 2,3 gr. Ten 2,1 gr.

ARTISTRY STUDIO Shanghai Edition gabak üçin ten we ýüz üçin rumýana

1848.10 TMT

Artikul: 124356

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Her palitrada iki sany ten, şeýle hem bir reňkli rumýana ýa-da haýlaýter bar. Gabat gelýän gurluş ýylpyldawygy aýyrmaga, kemçilikleri gizlemäge ýa-da surata düşmek üçin ajaýyp görnüş döretmäge kömek eder. Mundan başga-da, çalşylýan magnit korpuslaryny ulanyp, öz palitrany ýygnap bilersiňiz. Islän önümiňizi ýanyňyz bilen alyň: isleýän görnüşiňizi döretmek üçin bir toplumy ýa-da tutuş dokuz reňkleri alyň. Göwrümi: Rumýana 2,3 gr. Ten 2,1 gr.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT