PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

ARTISTRY Dermasonic gözüň töweregine ideg etmek üçin nasadka

6600.30 TMT

Artikul: 297979

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Gözüň töweregindäki deri ýüzdäki deriniň galan böleklerinden has inçe, kollagen we elastin az, ýag ýok diýen ýaly, ol daşarky agressiw gurşow täsirlere has ýykgyn edýär we şoňa görä bu zonada ilki bilen ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeleriň alamatlary ýüze çykýar. ULTIMATE EYE 270, gözüň töweregindäki gowşak derini ideg etmek we ARTISTRY ™ göz ideg önümleriniň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin ýörite döredilen ARTISTRY Dermasonic ™, köp funksiýaly ýüz bejeriş enjamy üçin niýetlenendir.

ARTISTRY Dermasonic gözüň töweregine ideg etmek üçin nasadka

6600.30 TMT

Artikul: 297979

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Gözüň töweregindäki deri ýüzdäki deriniň galan böleklerinden has inçe, kollagen we elastin az, ýag ýok diýen ýaly, ol daşarky agressiw gurşow täsirlere has ýykgyn edýär we şoňa görä bu zonada ilki bilen ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeleriň alamatlary ýüze çykýar. ULTIMATE EYE 270, gözüň töweregindäki gowşak derini ideg etmek we ARTISTRY ™ göz ideg önümleriniň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin ýörite döredilen ARTISTRY Dermasonic ™, köp funksiýaly ýüz bejeriş enjamy üçin niýetlenendir.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT