PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

ARTISTRY STUDIO Tokyo Edition dodaklar üçin Tint-jele

1100.10 TMT

Artikul: 123823

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Ýeňil suw esasly dodak makiýažy üçin serişde. Tinta-Jeleniň uzak wagtlap dowam edýän formulasy şireli dodaklaryň täsirini döredýär. Ýürek şekilli ýüz tutujy ulanmagy aňsatlaşdyrýar: önümiň dodaklaryňyza ýapyşmagy üçin 15 sekunt garaşyň, soňra reňkini ýokarlandyrmak we örtügi berkitmek üçin başga bir gatlak çalyň. Şeýle hem önümi ýaňagyňyzyň almalaryna ýuwaşlyk bilen çalyp, garyşdyryp, reňk hökmünde ulanyp bilersiňiz.

ARTISTRY STUDIO Tokyo Edition dodaklar üçin Tint-jele

1100.10 TMT

Artikul: 123823

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Ýeňil suw esasly dodak makiýažy üçin serişde. Tinta-Jeleniň uzak wagtlap dowam edýän formulasy şireli dodaklaryň täsirini döredýär. Ýürek şekilli ýüz tutujy ulanmagy aňsatlaşdyrýar: önümiň dodaklaryňyza ýapyşmagy üçin 15 sekunt garaşyň, soňra reňkini ýokarlandyrmak we örtügi berkitmek üçin başga bir gatlak çalyň. Şeýle hem önümi ýaňagyňyzyň almalaryna ýuwaşlyk bilen çalyp, garyşdyryp, reňk hökmünde ulanyp bilersiňiz.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT