PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

essentials by ARTISTRY meseleli ýüz deri üçin täzeleýji tonik

880.00 TMT

Artikul: 121657

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Limon, salisil turşusy we aloe bilen ýagsyz problemaly deriler üçin tonik, gözenekleriň arassalanmagyny we azaldylmagyny, deriniň täzelenmegini, ýagyň öndürilmegine gözegçilik edýär we gyzyl reňke garşy göreşýär. Uzak wagtlap ulanmak bilen derä has sagdyn görnüş berýär. Ýagly we dökülmeýän deri üçin niýetlenendir. Gözeneklere aralaşýar, deriniň kemçilikleriniň köpüsiniň ýüze çykmagynyň öňüni alýar. Öldürilen öýjükleri çykarýar, aýyrýar. Derini sazlaýar we ýagly örtükleri aýyrýar. PH derejesi: 3.7-4.7. Öndürilen ýurdy: ABŞ.

essentials by ARTISTRY meseleli ýüz deri üçin täzeleýji tonik

880.00 TMT

Artikul: 121657

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Limon, salisil turşusy we aloe bilen ýagsyz problemaly deriler üçin tonik, gözenekleriň arassalanmagyny we azaldylmagyny, deriniň täzelenmegini, ýagyň öndürilmegine gözegçilik edýär we gyzyl reňke garşy göreşýär. Uzak wagtlap ulanmak bilen derä has sagdyn görnüş berýär. Ýagly we dökülmeýän deri üçin niýetlenendir. Gözeneklere aralaşýar, deriniň kemçilikleriniň köpüsiniň ýüze çykmagynyň öňüni alýar. Öldürilen öýjükleri çykarýar, aýyrýar. Derini sazlaýar we ýagly örtükleri aýyrýar. PH derejesi: 3.7-4.7. Öndürilen ýurdy: ABŞ.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT