PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

ARTISTRY SUPREME LX gabaklary dikeltmek üçin balzam

9240.40 TMT

Artikul: 118185

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Gözüň töweregindäki deride ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeleriň görünýän alamatlaryny azaldýar we geljekde olaryň öňüni almaga kömek edýär. Gözleriň töweregindäki ýadawlygyň alamatlary azalýar, deri kuwwatlanýar we dynç alýar. Güýçli antioksidantlar derini garramagy çaltlaşdyrýan erkin radikallaryň täsirinden goramaga kömek edýär. Gözüň töweregindäki derini şöhlelendirmek bilen, deriniň goraýjy gidrasiýa barýerini gowulaşdyrmaga kömek edýär. Öçüksiligi we gara tegelekleriň görünmegini peseldýär. Kontakt linzalaryny geýýänler üçin howpsuzdyr. 3 günden soň gözüň derisi has ýaş, has berk we ýagty görünýär. 4 hepdeden soň gözleriň töweregindäki gara tegelekler we ýygyrtlar azalýar. Öndürilen ýurdy: ABŞ.

ARTISTRY SUPREME LX gabaklary dikeltmek üçin balzam

9240.40 TMT

Artikul: 118185

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Gözüň töweregindäki deride ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeleriň görünýän alamatlaryny azaldýar we geljekde olaryň öňüni almaga kömek edýär. Gözleriň töweregindäki ýadawlygyň alamatlary azalýar, deri kuwwatlanýar we dynç alýar. Güýçli antioksidantlar derini garramagy çaltlaşdyrýan erkin radikallaryň täsirinden goramaga kömek edýär. Gözüň töweregindäki derini şöhlelendirmek bilen, deriniň goraýjy gidrasiýa barýerini gowulaşdyrmaga kömek edýär. Öçüksiligi we gara tegelekleriň görünmegini peseldýär. Kontakt linzalaryny geýýänler üçin howpsuzdyr. 3 günden soň gözüň derisi has ýaş, has berk we ýagty görünýär. 4 hepdeden soň gözleriň töweregindäki gara tegelekler we ýygyrtlar azalýar. Öndürilen ýurdy: ABŞ.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT