PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

ARTISTRY SIGNATURE COLOR suwuk göz sürmesi

1540.10 TMT

Artikul: 120471

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Göz makiýažynda 24 sagadyň dowamynda üýtgemän durup, bir gezekde gaýtalanmajak täsirine we haýran galdyryjy takyklygyna ýetersiňiz. Dökülmeýär, solmaýar we gabaklary gyrpanyňyzda yz galdyrmaýar. Makiýaž hatda yssyda, çyglylykda ýa-da ýokary fiziki işjeňlikde-de saklanýar. Dürs çyzyklar ulanmakda aňsat. Kontakt linzalaryny geýýänler üçin amatly. Önüm dermatologiki taýdan synag geçirildi we allergiki reaksiýa test edildi. Öndürilen ýurdy: Germaniýa.

ARTISTRY SIGNATURE COLOR suwuk göz sürmesi

1540.10 TMT

Artikul: 120471

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Göz makiýažynda 24 sagadyň dowamynda üýtgemän durup, bir gezekde gaýtalanmajak täsirine we haýran galdyryjy takyklygyna ýetersiňiz. Dökülmeýär, solmaýar we gabaklary gyrpanyňyzda yz galdyrmaýar. Makiýaž hatda yssyda, çyglylykda ýa-da ýokary fiziki işjeňlikde-de saklanýar. Dürs çyzyklar ulanmakda aňsat. Kontakt linzalaryny geýýänler üçin amatly. Önüm dermatologiki taýdan synag geçirildi we allergiki reaksiýa test edildi. Öndürilen ýurdy: Germaniýa.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT