PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE Ýygyrtlara garşy berkidiji serişde

6160.30 TMT

Artikul: 109709

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Gijeki ýüze ideg etmek üçin ARTISTRY™ intensive skincare önümleriniň içinde iň täsirlisi. Iki hepdäniň içinde ownuk, çuň ýygyrtlary kiçeltýär we has ýumşak, has berk we ýaş görünýän derini açýar! Retinol, C witamini, peptidler maddalary deriniň berkligini we çeýeligini we göze görünýän ýygyrtlary dikeltmek üçin kollagen we elastiniň önümçiligini ýokarlandyrýar. Gialuron kislotasy deriniň çyglylygyny dikeltmäge kömek edýär. Deriniň ähli görnüşleri üçin amatly. Gök çaý, süýji, soýa we alma ekstraktlary deride peýdaly köşeşdiriji täsir edýär. Öndürilen ýurdy: ABŞ.

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE Ýygyrtlara garşy berkidiji serişde

6160.30 TMT

Artikul: 109709

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Gijeki ýüze ideg etmek üçin ARTISTRY™ intensive skincare önümleriniň içinde iň täsirlisi. Iki hepdäniň içinde ownuk, çuň ýygyrtlary kiçeltýär we has ýumşak, has berk we ýaş görünýän derini açýar! Retinol, C witamini, peptidler maddalary deriniň berkligini we çeýeligini we göze görünýän ýygyrtlary dikeltmek üçin kollagen we elastiniň önümçiligini ýokarlandyrýar. Gialuron kislotasy deriniň çyglylygyny dikeltmäge kömek edýär. Deriniň ähli görnüşleri üçin amatly. Gök çaý, süýji, soýa we alma ekstraktlary deride peýdaly köşeşdiriji täsir edýär. Öndürilen ýurdy: ABŞ.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT