PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

ARTISTRY SIGNATURE SELECT lifting toplumy

4840.20 TMT

Artikul: 123757

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

"Lifting" toplumy, ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeleriň, şol sanda deriniň çeýeligini ýitirmek alamatlaryna garşy göreşmek üçin niýetlenendir. ARTISTRY SIGNATURE SELECT bazasy we berkidiji konsentraty öz içine alýar. "Lifting" toplumyny goşmaça konsentratlar: nemlendiriji konsentrat we gyrma garşy konsentratlar bilen bilelikde synap görmegiňizi maslahat berýäris. “ARTISTRY SIGNATURE SELECT ™” ulgamynyň esasyny düzýär. Nutrilite ™ ekerançylyk ösümliklerinden fitonitrientleri (acerola alça, gara smorodina, gök çaý, nar we ysmanak) we ARTISTRY tehnologiýasyny birleşdirýär. Aýratyn ulanmak üçin niýetlenmedik, konsentratlaryň täsirini üpjün edýär, derini iýmitlendirýär we aralaşmagyny 175% ýokarlandyrýar. -Deri has berk we tonly bolýar; -Ýüz keşpleri has anyk kesgitlenýär; -Maňlaý has çekdirilýä; -Aýallaryň 92% -i deriniň çeýeliginiň gowulaşandygyny bellediler ; -Aýallaryň 80% -i has berk deri diýip habar berdiler. Garyşyk prosesi: 1) Şahsy serum çüýşesinden gapagy aýryň. 2) Öz saýlan konsentratyňyzy şahsy serum çüýşesine dakyň we ol saklanýança saga ýuwaşlyk bilen öwrüliň. Soňra işjeňleşdirmek üçin konsentrat konteýnerini çepe öwüriň. Soňra konsentrat gapy aýyryň. 3) B ädimiňizi öz islegiňiziň beýleki konsentratlary üçin gaýtalaň. 4) flakony gapak bilen ýapyň. Çüýşäni berk ýapmak üçin gapagy seresaplyk bilen togalaň. 5) Önümi gowy garyşdyrmak üçin serişdäniň flakonyny 60 sekunt çaýkaň. Günde iki gezek, irden we agşam, arassalanan derä 2 damja çalyň we ýumşak ýokary hereketlerde ýüzüň ähli ýüzüne ýaýyň.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT lifting toplumy

4840.20 TMT

Artikul: 123757

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

"Lifting" toplumy, ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeleriň, şol sanda deriniň çeýeligini ýitirmek alamatlaryna garşy göreşmek üçin niýetlenendir. ARTISTRY SIGNATURE SELECT bazasy we berkidiji konsentraty öz içine alýar. "Lifting" toplumyny goşmaça konsentratlar: nemlendiriji konsentrat we gyrma garşy konsentratlar bilen bilelikde synap görmegiňizi maslahat berýäris. “ARTISTRY SIGNATURE SELECT ™” ulgamynyň esasyny düzýär. Nutrilite ™ ekerançylyk ösümliklerinden fitonitrientleri (acerola alça, gara smorodina, gök çaý, nar we ysmanak) we ARTISTRY tehnologiýasyny birleşdirýär. Aýratyn ulanmak üçin niýetlenmedik, konsentratlaryň täsirini üpjün edýär, derini iýmitlendirýär we aralaşmagyny 175% ýokarlandyrýar. -Deri has berk we tonly bolýar; -Ýüz keşpleri has anyk kesgitlenýär; -Maňlaý has çekdirilýä; -Aýallaryň 92% -i deriniň çeýeliginiň gowulaşandygyny bellediler ; -Aýallaryň 80% -i has berk deri diýip habar berdiler. Garyşyk prosesi: 1) Şahsy serum çüýşesinden gapagy aýryň. 2) Öz saýlan konsentratyňyzy şahsy serum çüýşesine dakyň we ol saklanýança saga ýuwaşlyk bilen öwrüliň. Soňra işjeňleşdirmek üçin konsentrat konteýnerini çepe öwüriň. Soňra konsentrat gapy aýyryň. 3) B ädimiňizi öz islegiňiziň beýleki konsentratlary üçin gaýtalaň. 4) flakony gapak bilen ýapyň. Çüýşäni berk ýapmak üçin gapagy seresaplyk bilen togalaň. 5) Önümi gowy garyşdyrmak üçin serişdäniň flakonyny 60 sekunt çaýkaň. Günde iki gezek, irden we agşam, arassalanan derä 2 damja çalyň we ýumşak ýokary hereketlerde ýüzüň ähli ýüzüne ýaýyň.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT