PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

ARTISTRY SIGNATURE SELECT ýygyrtlara garşy toplum

4840.20 TMT

Artikul: 123756

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

ARTISTRY SIGNATURE SELECT serişdesi üç esasy ýörelgäni birleşdirýär: tebigatyň güýji, ylymyň gazananlary we aýratyn çemeleşme. Ol Nutilite fermalarynda iň köp mukdarda fitonitrientleri we garyşyk bolýança konsentratlaryň häsiýetlerini saklaýan aýratyn Power Infused tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan bäş konsentraty öz içine alýar. Deriňize laýyk gelýän şahsylaşdyrylan serum döretmek üçin esasda üç konsentraty garyşdyryp bilersiňiz. Ýygyrtlara garşy toplum ýaş ýygyrtlaryna garşy göreşmek üçin niýetlenendir. Oňa ARTISTRY SIGNATURE SELECT ™ bazasy we ýygyrtlara garşy konsentraty girýär. Toplum ýygyrtlary azaltmak tehnologiýasy we ýygyrtlara garşy konsentratda LifeSirt ekstrakty sebäpli ýygyrtlaryň görünmegini azaldýar. Ýygyrtlara garşy toplumy goşmaça konsentratlar bilen bilelikde synap görmegiňizi maslahat berýäris: nemlendiriji konsentrat we berkidiji konsentrat. -Ýaş ýygyrtlaryny kiçeldýär we ýumşadýar ; -Hat-da çuň ýygyrtlara täsir edýär; -Aýallaryň 81% -i ýygyrtlaryň peselmegini bellediler; -Deri ýaşarýar, ýaş we täze görünýär. “ARTISTRY SIGNATURE SELECT ™” ulgamynyň esasyny düzýär. Nutrilite ekerançylyk ösümliklerinden fitonitrientleri (acerola alça, gara smorodina, gök çaý, nar we ysmanak) we ARTISTRY ™ tehnologiýasyny birleşdirýär. Aýratyn ulanmak üçin niýetlenmedik, konsentratlaryň täsirini üpjün edýär, derini iýmitlendirýär we aralaşmagyny 175% ýokarlandyrýar. Garyşyk prosesi: 1) Şahsy serum çüýşesinden gapagy aýryň. 2) Öz saýlan konsentratyňyzy şahsy serum çüýşesine dakyň we ol saklanýança saga ýuwaşlyk bilen öwrüliň. Soňra işjeňleşdirmek üçin konsentrat konteýnerini çepe öwüriň. Soňra konsentrat gapy aýyryň. 3) B ädimiňizi öz islegiňiziň beýleki konsentratlary üçin gaýtalaň. 4) flakony gapak bilen ýapyň. Çüýşäni berk ýapmak üçin gapagy seresaplyk bilen togalaň. 5) Önümi gowy garyşdyrmak üçin serişdäniň flakonyny 60 sekunt çaýkaň. Günde iki gezek, irden we agşam, arassalanan derä 2 damja çalyň we ýumşak ýokary hereketlerde ýüzüň ähli ýüzüne ýaýyň.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT ýygyrtlara garşy toplum

4840.20 TMT

Artikul: 123756

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

ARTISTRY SIGNATURE SELECT serişdesi üç esasy ýörelgäni birleşdirýär: tebigatyň güýji, ylymyň gazananlary we aýratyn çemeleşme. Ol Nutilite fermalarynda iň köp mukdarda fitonitrientleri we garyşyk bolýança konsentratlaryň häsiýetlerini saklaýan aýratyn Power Infused tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan bäş konsentraty öz içine alýar. Deriňize laýyk gelýän şahsylaşdyrylan serum döretmek üçin esasda üç konsentraty garyşdyryp bilersiňiz. Ýygyrtlara garşy toplum ýaş ýygyrtlaryna garşy göreşmek üçin niýetlenendir. Oňa ARTISTRY SIGNATURE SELECT ™ bazasy we ýygyrtlara garşy konsentraty girýär. Toplum ýygyrtlary azaltmak tehnologiýasy we ýygyrtlara garşy konsentratda LifeSirt ekstrakty sebäpli ýygyrtlaryň görünmegini azaldýar. Ýygyrtlara garşy toplumy goşmaça konsentratlar bilen bilelikde synap görmegiňizi maslahat berýäris: nemlendiriji konsentrat we berkidiji konsentrat. -Ýaş ýygyrtlaryny kiçeldýär we ýumşadýar ; -Hat-da çuň ýygyrtlara täsir edýär; -Aýallaryň 81% -i ýygyrtlaryň peselmegini bellediler; -Deri ýaşarýar, ýaş we täze görünýär. “ARTISTRY SIGNATURE SELECT ™” ulgamynyň esasyny düzýär. Nutrilite ekerançylyk ösümliklerinden fitonitrientleri (acerola alça, gara smorodina, gök çaý, nar we ysmanak) we ARTISTRY ™ tehnologiýasyny birleşdirýär. Aýratyn ulanmak üçin niýetlenmedik, konsentratlaryň täsirini üpjün edýär, derini iýmitlendirýär we aralaşmagyny 175% ýokarlandyrýar. Garyşyk prosesi: 1) Şahsy serum çüýşesinden gapagy aýryň. 2) Öz saýlan konsentratyňyzy şahsy serum çüýşesine dakyň we ol saklanýança saga ýuwaşlyk bilen öwrüliň. Soňra işjeňleşdirmek üçin konsentrat konteýnerini çepe öwüriň. Soňra konsentrat gapy aýyryň. 3) B ädimiňizi öz islegiňiziň beýleki konsentratlary üçin gaýtalaň. 4) flakony gapak bilen ýapyň. Çüýşäni berk ýapmak üçin gapagy seresaplyk bilen togalaň. 5) Önümi gowy garyşdyrmak üçin serişdäniň flakonyny 60 sekunt çaýkaň. Günde iki gezek, irden we agşam, arassalanan derä 2 damja çalyň we ýumşak ýokary hereketlerde ýüzüň ähli ýüzüne ýaýyň.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT