PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

ARTISTRY SIGNATURE SELECT nemlendiriji toplum

4840.20 TMT

Artikul: 123754

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

ARTISTRY SIGNATURE SELECT serişdesi üç esasy ýörelgäni birleşdirýär: tebigatyň güýji, ylymyň gazananlary we aýratyn çemeleşme. Ol Nutilite fermalarynda iň köp mukdarda fitonitrientleri we garyşyk bolýança konsentratlaryň häsiýetlerini saklaýan aýratyn Power Infused tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan bäş konsentraty öz içine alýar. Deriňize laýyk gelýän şahsylaşdyrylan serum döretmek üçin esasda üç konsentraty garyşdyryp bilersiňiz. Nemlendiriji topluma ýagsyz, gury deri üçin niýetlenendir. Ol öz içine ARTISTRY SIGNATURE SELECT bazasy we nemlendiriji konsentrat alýar. Toplum nemlendiriji konsentratdaky gidro-probiotik tehnologiýasy sebäpli deriniň gidrasiýa derejesini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Nemlendiriji toplumy goşmaça konsentratlar: ýagtylandyryjy konsentratlar we ýygyrtalara garşy konsentratlar bilen bilelikde synap görmegiňizi maslahat berýäris. “ARTISTRY SIGNATURE SELECT ™” ulgamynyň esasyny düzýär. Nutrilite ekerançylyk ösümliklerinden fitonitrientleri (acerola alça, gara smorodina, gök çaý, nar we ysmanak) we ARTISTRY ™ tehnologiýasyny birleşdirýär. Aýratyn ulanmak üçin niýetlenmedik, konsentratlaryň täsirini üpjün edýär, derini iýmitlendirýär we aralaşmagyny 175% ýokarlandyrýar. -Çyglylygyň derejesini 233% ýokarlandyrmak; -Çyglylygyň täsiri bilen deri dessine çeýelig eýe bolýar; -Deriniň gorag päsgelçiligi güýçlendirilýär we dikeldilýär, bu deridäki çyglylygy saklamaga kömek edýär ; -Deri has ýumşak, has berk we ýumşak görünýär. Garyşyk prosesi: 1) Şahsy serum çüýşesinden gapagy aýryň. 2) Öz saýlan konsentratyňyzy şahsy serum çüýşesine dakyň we ol saklanýança saga ýuwaşlyk bilen öwrüliň. Soňra işjeňleşdirmek üçin konsentrat konteýnerini çepe öwüriň. Soňra konsentrat gapy aýyryň. 3) B ädimiňizi öz islegiňiziň beýleki konsentratlary üçin gaýtalaň. 4) flakony gapak bilen ýapyň. Çüýşäni berk ýapmak üçin gapagy seresaplyk bilen togalaň. 5) Önümi gowy garyşdyrmak üçin serişdäniň flakonyny 60 sekunt çaýkaň. Günde iki gezek, irden we agşam, arassalanan derä 2 damja çalyň we ýumşak ýokary hereketlerde ýüzüň ähli ýüzüne ýaýyň.

ARTISTRY SIGNATURE SELECT nemlendiriji toplum

4840.20 TMT

Artikul: 123754

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

ARTISTRY SIGNATURE SELECT serişdesi üç esasy ýörelgäni birleşdirýär: tebigatyň güýji, ylymyň gazananlary we aýratyn çemeleşme. Ol Nutilite fermalarynda iň köp mukdarda fitonitrientleri we garyşyk bolýança konsentratlaryň häsiýetlerini saklaýan aýratyn Power Infused tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan bäş konsentraty öz içine alýar. Deriňize laýyk gelýän şahsylaşdyrylan serum döretmek üçin esasda üç konsentraty garyşdyryp bilersiňiz. Nemlendiriji topluma ýagsyz, gury deri üçin niýetlenendir. Ol öz içine ARTISTRY SIGNATURE SELECT bazasy we nemlendiriji konsentrat alýar. Toplum nemlendiriji konsentratdaky gidro-probiotik tehnologiýasy sebäpli deriniň gidrasiýa derejesini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Nemlendiriji toplumy goşmaça konsentratlar: ýagtylandyryjy konsentratlar we ýygyrtalara garşy konsentratlar bilen bilelikde synap görmegiňizi maslahat berýäris. “ARTISTRY SIGNATURE SELECT ™” ulgamynyň esasyny düzýär. Nutrilite ekerançylyk ösümliklerinden fitonitrientleri (acerola alça, gara smorodina, gök çaý, nar we ysmanak) we ARTISTRY ™ tehnologiýasyny birleşdirýär. Aýratyn ulanmak üçin niýetlenmedik, konsentratlaryň täsirini üpjün edýär, derini iýmitlendirýär we aralaşmagyny 175% ýokarlandyrýar. -Çyglylygyň derejesini 233% ýokarlandyrmak; -Çyglylygyň täsiri bilen deri dessine çeýelig eýe bolýar; -Deriniň gorag päsgelçiligi güýçlendirilýär we dikeldilýär, bu deridäki çyglylygy saklamaga kömek edýär ; -Deri has ýumşak, has berk we ýumşak görünýär. Garyşyk prosesi: 1) Şahsy serum çüýşesinden gapagy aýryň. 2) Öz saýlan konsentratyňyzy şahsy serum çüýşesine dakyň we ol saklanýança saga ýuwaşlyk bilen öwrüliň. Soňra işjeňleşdirmek üçin konsentrat konteýnerini çepe öwüriň. Soňra konsentrat gapy aýyryň. 3) B ädimiňizi öz islegiňiziň beýleki konsentratlary üçin gaýtalaň. 4) flakony gapak bilen ýapyň. Çüýşäni berk ýapmak üçin gapagy seresaplyk bilen togalaň. 5) Önümi gowy garyşdyrmak üçin serişdäniň flakonyny 60 sekunt çaýkaň. Günde iki gezek, irden we agşam, arassalanan derä 2 damja çalyň we ýumşak ýokary hereketlerde ýüzüň ähli ýüzüne ýaýyň.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT