PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

ARTISTRY STUDIO Bangkok edition tuş üçin baza

1232.10 TMT

Artikul: 123038

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Kirpikleriňize iň täsirli görnüş beriň. Ulanylyşy aňsat tuş bazasy kirpik göwrümini 80% ulaltýar! Kirpikler has doly, uzyn we galyň görünýär, gözüňizi has açyk we täsirli edýär. Özbaşdak kirpik ideg önümi hökmünde ulanylyp bilner. Bazanyň üýtgeşik tony bir kirpigi sypdyrmazlyga kömek eder; Ýörite formula kirpiklere ideg edýär; Tuş bazasyny kirpikleriň köklerinden ujuna çenli herbir kirpige galyň gatlak bilen çalyň. Soňra Artistry Studio tuşyny ýa-da beýleki tuşlary çalyň.

ARTISTRY STUDIO Bangkok edition tuş üçin baza

1232.10 TMT

Artikul: 123038

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Kirpikleriňize iň täsirli görnüş beriň. Ulanylyşy aňsat tuş bazasy kirpik göwrümini 80% ulaltýar! Kirpikler has doly, uzyn we galyň görünýär, gözüňizi has açyk we täsirli edýär. Özbaşdak kirpik ideg önümi hökmünde ulanylyp bilner. Bazanyň üýtgeşik tony bir kirpigi sypdyrmazlyga kömek eder; Ýörite formula kirpiklere ideg edýär; Tuş bazasyny kirpikleriň köklerinden ujuna çenli herbir kirpige galyň gatlak bilen çalyň. Soňra Artistry Studio tuşyny ýa-da beýleki tuşlary çalyň.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT