PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

ARTISTRY STUDIO Parisian style edition makiýaž düzediji spreý

1540.10 TMT

Artikul: 122587

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Ownuk damjalar bilen sepýän, bu spreýda makiýažy açyk we kemsiz saklamaga kömek edýän stilistlaň syry bar. Derini göze görünmeýän perde bilen örtýär we ýüpek-ýumşak formulasynyň kömegi bilen makiýažy uzak wagtyň dowamynda saklaýar. Ýönekeý sreýi sepiň we öz görnüşiňizden sagatma-sagat lezzet alaň. Nirä barsaňyzam makiýažy çalt täzelemek üçin düzediji spreýy ýanyňyz bilen alyň. Derini nemlendirmek üçin düzüminde şeker, hyýar ýagy, kokos suwy, gliserin we alp gülgüne suwy bar.

ARTISTRY STUDIO Parisian style edition makiýaž düzediji spreý

1540.10 TMT

Artikul: 122587

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Ownuk damjalar bilen sepýän, bu spreýda makiýažy açyk we kemsiz saklamaga kömek edýän stilistlaň syry bar. Derini göze görünmeýän perde bilen örtýär we ýüpek-ýumşak formulasynyň kömegi bilen makiýažy uzak wagtyň dowamynda saklaýar. Ýönekeý sreýi sepiň we öz görnüşiňizden sagatma-sagat lezzet alaň. Nirä barsaňyzam makiýažy çalt täzelemek üçin düzediji spreýy ýanyňyz bilen alyň. Derini nemlendirmek üçin düzüminde şeker, hyýar ýagy, kokos suwy, gliserin we alp gülgüne suwy bar.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT