PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

iCook Elektrik çäýnek

8360.40 TMT

Artikul: 300405

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Sanly ulgam temperatura gözegçilikli elektrik çäýnek! Örän ýokary temperatura näzik ýaşyl we ak çaý ýapraklaryny "gaýnadyp" biler. Mundan başga-da, netijede ajy tagamy berjek kofeini “ýakyp” biler. Çäýnäniň içgiler taýýarlanylanda iň oňat netijelere ýetmegine kömek edýän çaý (80 ° C) we kofe (90 ° C) üçin öňünden kesgitlenen temperatura sazlamalary bar. Diňe içmek isleýän içgilerňiziň görnüşine görä zerur bolan tertibi saýlaň. Boýy - 250 mm. Iň ýokary diametri-165 mm. Göwrimi -1.5 L. Gapsyz agramy-1,28 kg. Elektrik üpjünçiligi naprýaženiýa-220-240V. Kuwwat- 1500-1800 W. Çäýnek 7 tertipde işleýär: 4 tertibi (standart tertib) bellenen temperatura çenli (100 ° С, 90 ° С, 80 ° С, 40 ° С) çenli. 3 tertibi (tempraturany saklamak tertibi) 90 minudyň içinde suwy ýylatmak we awtomatiki temperaturany saklamak (3 ° С, 80 ° С, 40 ° С).

iCook Elektrik çäýnek

8360.40 TMT

Artikul: 300405

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Sanly ulgam temperatura gözegçilikli elektrik çäýnek! Örän ýokary temperatura näzik ýaşyl we ak çaý ýapraklaryny "gaýnadyp" biler. Mundan başga-da, netijede ajy tagamy berjek kofeini “ýakyp” biler. Çäýnäniň içgiler taýýarlanylanda iň oňat netijelere ýetmegine kömek edýän çaý (80 ° C) we kofe (90 ° C) üçin öňünden kesgitlenen temperatura sazlamalary bar. Diňe içmek isleýän içgilerňiziň görnüşine görä zerur bolan tertibi saýlaň. Boýy - 250 mm. Iň ýokary diametri-165 mm. Göwrimi -1.5 L. Gapsyz agramy-1,28 kg. Elektrik üpjünçiligi naprýaženiýa-220-240V. Kuwwat- 1500-1800 W. Çäýnek 7 tertipde işleýär: 4 tertibi (standart tertib) bellenen temperatura çenli (100 ° С, 90 ° С, 80 ° С, 40 ° С) çenli. 3 tertibi (tempraturany saklamak tertibi) 90 minudyň içinde suwy ýylatmak we awtomatiki temperaturany saklamak (3 ° С, 80 ° С, 40 ° С).

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT