PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

SA8 reňkli eşikleri ýuwmak üçin suwuk serişde

1012.10 TMT

Artikul: 124456

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Bu güýçli suwuk ýuwujy, reňkli we gara matalary ýuwmak üçin ýörite işlenip düzüldi. Reňki goramak formulasy akýan tegmilleri matanyň içinde saklaýar, boýaglaryň ýaýramagyna we beýleki eşiklere geçirilmeginiň öňüni alýar. Mikrofibrilleri - bölejikleriň döremegine sebäp bolýan süýümleri ýok edýär. Bu bolsa pagtadan edilen gara we reňkli matalaryň ýagtylygyny we daşky görnüşini dikeltmäge kömek edýär. 15-den 90 ° C-e çenli temperaturada täsirli ýuwulýar. Duýgur deriniň gyjyndyryjy galyndy galdyrmaýar. Öndürilen ýurt: Belgiýa.

SA8 reňkli eşikleri ýuwmak üçin suwuk serişde

1012.10 TMT

Artikul: 124456

Ölçegi
Öndüriji

AMWAY

Beýany

Bu güýçli suwuk ýuwujy, reňkli we gara matalary ýuwmak üçin ýörite işlenip düzüldi. Reňki goramak formulasy akýan tegmilleri matanyň içinde saklaýar, boýaglaryň ýaýramagyna we beýleki eşiklere geçirilmeginiň öňüni alýar. Mikrofibrilleri - bölejikleriň döremegine sebäp bolýan süýümleri ýok edýär. Bu bolsa pagtadan edilen gara we reňkli matalaryň ýagtylygyny we daşky görnüşini dikeltmäge kömek edýär. 15-den 90 ° C-e çenli temperaturada täsirli ýuwulýar. Duýgur deriniň gyjyndyryjy galyndy galdyrmaýar. Öndürilen ýurt: Belgiýa.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT