PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Artikul: 2022004

Ölçegi
Öndüriji

Agzybirlik Tilsimaty

Beýany

At104, alýumin garyndysy we kompozit plastik korpusy bilen berk gurluşykdyr. Membrananyň düwmeleri “skelet” ulgamyna laýyklykda gurnalýar we tötänleýin basyşlardan we rugsatsyz buýruklardan goralýar. Ajaýyp yşyklandyryş diňe bir oýun klawiaturasyny bezemek bilen çäklenmän, çyralar öçürilende amatly oýun tejribesini hem üpjün edýär. Düwmeleriň iş çeşmesi sekiz million gezek basylýar. Önümde alty aýlyk öndürijiniň kepilligi bar. Jemi 87 düwmeler / 3 Reňk birleşdiriş tertibi / Ömrüniň dowamynda 10 million gezek basylýar / 1.5m neýlon örülen kabel / Ölçegi: 352mm x 130mm x 40mm /

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Artikul: 2022004

Ölçegi
Öndüriji

Agzybirlik Tilsimaty

Beýany

At104, alýumin garyndysy we kompozit plastik korpusy bilen berk gurluşykdyr. Membrananyň düwmeleri “skelet” ulgamyna laýyklykda gurnalýar we tötänleýin basyşlardan we rugsatsyz buýruklardan goralýar. Ajaýyp yşyklandyryş diňe bir oýun klawiaturasyny bezemek bilen çäklenmän, çyralar öçürilende amatly oýun tejribesini hem üpjün edýär. Düwmeleriň iş çeşmesi sekiz million gezek basylýar. Önümde alty aýlyk öndürijiniň kepilligi bar. Jemi 87 düwmeler / 3 Reňk birleşdiriş tertibi / Ömrüniň dowamynda 10 million gezek basylýar / 1.5m neýlon örülen kabel / Ölçegi: 352mm x 130mm x 40mm /

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT