PAK "Türkmenpoçta" Onlaýn Market

0

AG81 oýun üçin nauşnigi

287.50 TMT

Artikul: 2022013

Ölçegi
Öndüriji

Agzybirlik Tilsimaty

Beýany

Oýun nauşnigi häzirki zaman oýun kompýuteriniň aýrylmaz bölegidir. Elbetde, ilki bilen giriş enjamlaryna: syçan we klawiatura barada alada etmeli. Şeýle-de bolsa, mikrofonly oýun nauşniklerini ýatdan çykarmaň. Ordinaryönekeý gürleýjiler we web kameradaky mikrofon oýun hyzmatdaşlary bilen aragatnaşyk gurmak üçin gaty amatly ýaly bolup görünýär, ýöne bu aldawly täsir. Ilki bilen, gürleýjilerden gaty ses öýdäki adamlar üçin biynjalyk bolup biler. Ikinjiden, oýun enjamlarynyň hili has ýokary, bu ses dizaýnyny has laýyklaşdyrýandygyny aňladýar. Üçünjiden, onlaýn oýundaky hyzmatdaşlar bilen çalt aragatnaşyk diňe ýokary hilli mikrofon arkaly mümkindir, sebäbi ekrandaky ýagdaý çalt üýtgäp biler, bu bolsa ýeňişiň aýdyň we çalt maglumat alyş-çalşyna baglydygyny aňladýar. Dem alýan gulak ýassyklary Programmalaryň giň topary üçin niýetlenendir. Ekologiýa taýdan arassa ýumşak gulak ýassyklary, ulanylanda rahatlygy üpjün edýän howa aýlanyşyna päsgel bermezden gulagyň töweregine gabat gelýär. Doly ölçegli dizaýn. Bu dizaýn, daş-töweregiňizdäki ähli sesleri, birnäçe sagatlyk oýun sapaklarynda rahatlygy we amatlylygy öz içine alýar. Soundokary ses hili. Ses görnüşi ýaly gowy. Nauşnikleriň duýgurlygy 113 dB, impedans 32 ohm, ýöne gürleýjileriň ululygy 50 mm.

AG81 oýun üçin nauşnigi

287.50 TMT

Artikul: 2022013

Ölçegi
Öndüriji

Agzybirlik Tilsimaty

Beýany

Oýun nauşnigi häzirki zaman oýun kompýuteriniň aýrylmaz bölegidir. Elbetde, ilki bilen giriş enjamlaryna: syçan we klawiatura barada alada etmeli. Şeýle-de bolsa, mikrofonly oýun nauşniklerini ýatdan çykarmaň. Ordinaryönekeý gürleýjiler we web kameradaky mikrofon oýun hyzmatdaşlary bilen aragatnaşyk gurmak üçin gaty amatly ýaly bolup görünýär, ýöne bu aldawly täsir. Ilki bilen, gürleýjilerden gaty ses öýdäki adamlar üçin biynjalyk bolup biler. Ikinjiden, oýun enjamlarynyň hili has ýokary, bu ses dizaýnyny has laýyklaşdyrýandygyny aňladýar. Üçünjiden, onlaýn oýundaky hyzmatdaşlar bilen çalt aragatnaşyk diňe ýokary hilli mikrofon arkaly mümkindir, sebäbi ekrandaky ýagdaý çalt üýtgäp biler, bu bolsa ýeňişiň aýdyň we çalt maglumat alyş-çalşyna baglydygyny aňladýar. Dem alýan gulak ýassyklary Programmalaryň giň topary üçin niýetlenendir. Ekologiýa taýdan arassa ýumşak gulak ýassyklary, ulanylanda rahatlygy üpjün edýän howa aýlanyşyna päsgel bermezden gulagyň töweregine gabat gelýär. Doly ölçegli dizaýn. Bu dizaýn, daş-töweregiňizdäki ähli sesleri, birnäçe sagatlyk oýun sapaklarynda rahatlygy we amatlylygy öz içine alýar. Soundokary ses hili. Ses görnüşi ýaly gowy. Nauşnikleriň duýgurlygy 113 dB, impedans 32 ohm, ýöne gürleýjileriň ululygy 50 mm.

Teklip

Täze

A9 oýun syçanjygy

230.00 TMT

Täze

A5 oýun syçanjygy

299.00 TMT

Täze

A7 oýun syçanjygy

402.50 TMT

Täze

AT104 membranaly klawiaturasy

345.00 TMT

Täze

ATK22 mehaniki klawiaturasy

460.00 TMT