Satyjylar
Kategoriýalar
Haryt bar

Blender Braun MQ5235

Elýeter sany: 2

Görülen sany: 1

Yzyna gaýtarmak:

Satyjy: Tehnopark

1733.40 TMT 1870.00 TMT
PRODUCT INFORMATION
CUSTOMER REVIEWS
Haryt barada maglumat
Iň ýokary kuwwaty: 1000W.
Beden materialy: plastmassa.
Çümdüriş materialy: metal.
Tizlik sany: 21.
Mehaniki gözegçilik.
Goşundular: çaýkamak, çapmak.
Blender möhim aşhana kömekçisi bolup size taýýarlamak isleýän naharlaryňyzy islegiňize görä taýýarlamag kömek eder. Naharyňyza goşmak isleýän miwelerňizi dürli zatlaryňyzy owratmaga, döwmäge olara aýratyn görk bermäge kömek eder hem-de siziň aşhanaňyza aýratyn görk berer.
ÝOkary hilli we kepillikli.
Aýratynlyklar
Pre-loader