Satyjylar
Kategoriýalar
Haryt bar

Dograýjy Haeger HG-7007A

Elýeter sany: 2

Yzyna gaýtarmak:

Satyjy: Tehnopark

277.80 TMT 330.00 TMT
PRODUCT INFORMATION
CUSTOMER REVIEWS
Haryt barada maglumat
 HAEGER HG-7007A- Diňe tabaga iýmit goşuň, düwmä basyň we hemme zady özi eder.
Iki tizlige eýe we dürli önümleri üwemek we garyşdyrmak üçin niýetlenendir.
(Et, balyk, ýumurtga, peýnir, käşir, sarymsak, gök önümler, miweler we başgalar) ýaly iýmitleri birnäçe sekundyň içinde üwarsiňiz.
Elektrik döwüjisi ygtybarly kommutasiýa ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr: gapagy enjama berk ýapylmasa pyçaklar aýlanmaz.
Işleýiş aňsatlygy Aýrylyp bilinýän dizaýn. ýylmaýjy el bilen we gap-gaç ýuwýan maşynda ýuwup bolýar.
Sogan dograýjy möhüm aşhana kömekçisi bolup birnaçe mukdardaky sogan ýa-da beýleki gök önümleri örän gysga wagtyň içinde hemde islegňize görä görnüşde aňsat dograp berer.
Ýokary hilli we kepillikli. 
Aýratynlyklar
Pre-loader