Satyjylar
Kategoriýalar
Haryt bar

El blenderi Sinbo SHB3036

Elýeter sany: 2

Yzyna gaýtarmak:

Satyjy: Tehnopark

688.90 TMT 800.00 TMT
PRODUCT INFORMATION
CUSTOMER REVIEWS
Haryt barada maglumat
 Kuwwat (W): 200.
Tizlik sazlamasy: 2.
Ak reňk.
Howpsuzlyk ulgamy.
Poslamaýan polat blender.
Gök önümleri kesmek we dilimlemek.
Asma aýlaw.
Ölçeg käsesi (ml): 700.
Kesmek üçin niyetlenen gabyn gowrumi (ml): 600.
Blender möhim aşhana kömekçisi bolup size taýýarlamak isleýän naharlaryňyzy islegiňize görä taýýarlamag kömek eder. Naharyňyza goşmak isleýän miwelerňizi dürli zatlaryňyzy owratmaga, döwmäge olara aýratyn görk bermäge kömek eder hem-de siziň aşhanaňyza aýratyn görk berer.
Ýokary hilli we kepillikli. 
Aýratynlyklar
Pre-loader