Satyjylar
Kategoriýalar
Haryt bar

El mikseri Sinbo SMX2756

Elýeter sany: 2

Yzyna gaýtarmak:

Satyjy: Tehnopark

344.50 TMT 400.00 TMT
PRODUCT INFORMATION
CUSTOMER REVIEWS
Haryt barada maglumat
 Kuwwaty 250 W.
Urmak üçin pyçaklar.
Mikseriň 6 tizligi bar, ýokardan, tutawajyň üstünden.
Enjamyň dasy çydamly ýokary hilli plastmassadan ýasaldy.
Mikser el bilen işleýär, tokdan işleýär, rozetka goşulýar.
Mikser möhüm aşhana kömekçisi bolup size dürli görnüşdäk ( ýumurtga, süýt, gatyk...we.ş.m ) zatlary aňsat we örän çalt wagtda garyşdyrmaga kömek eder hem-de siziň aşhanaňyza aýratyn görk berer.
Ýokary hilli we kepillikli. 
Aýratynlyklar
Pre-loader