Satyjylar
Kategoriýalar
Haryt bar

HW7 max smart watch

Elýeter sany: 10

Görülen sany: 6

Yzyna gaýtarmak:

Satyjy: Asia Tech

681.90 TMT
PRODUCT INFORMATION
CUSTOMER REVIEWS
Haryt barada maglumat
Akylly sagat IWO HW7 Max – täze gelen smart sagatlar
Bu täze täzelenme, akylly sagada has gowy enjam we aýratynlyklar bilen gowulaşan görnüş we duýgy berýär. Beýleki HW seriýalary we W seriýalary bilen deňeşdirilende 1,99 "ultra giň reňkli sensor ekrany bilen enjamlaşdyrylandyr, HW7 maksimum ekrany has uludyr we has düşnükli, içki ekran hem uludyr, aýdyňlygy üpjün edýär, ekranda diňe sagadyň batareýasynyň ömrüni artdyryp biljek wagt görkezilýär,
Şeýle hem sagat ýüzleri, ýürek urşuna gözegçilik, gan basyşy, gan kislorody, gan şeker tendensiýalary, dürli sport görnüşleri we iň esasysy, jaň etmek üçin gurlan gürleýji we mikrofon, köp funksiýaly NFC we ses kömekçisi bar , hemmesi bir ýerde.
Aýratynlyklar
Pre-loader