Satyjylar
Kategoriýalar
Haryt bar

M16 plus smart watch

Elýeter sany: 10

Görülen sany: 5

Yzyna gaýtarmak:

Satyjy: Asia Tech

522.80 TMT
PRODUCT INFORMATION
CUSTOMER REVIEWS
Haryt barada maglumat
M16 PLUS akylly sagat 44mm iwo Series 6 
Akylly sagat “Smart Watch M16 Plus-New 2021” Fitnes bilezigi 1,75 dýuým ekrany bar. Suw geçirmeýän korpus IP67 gorag derejesine eýe we ýokary hilli alýumin garyndysyndan ýasalýar. Android ýa-da iOS smartfonlary bilen Bluetooth 4.0 birikmesini goldaýar.
Akylly sagatlar aşakdaky funksiýalary ýerine ýetirýärler:
ukynyň hiline gözegçilik
kaloriýa hasaplaýjy
oturgyçda geçiren wagtyny ýatladýar
gan basyşyny / impuls ölçegi
aralygy hasaplamak
gyssagly habarçylardan habarnamalary alyp we jaňlary alyp bilersiňiz
şireli ýagty ekran, yza galman işleýär, çalt jogap
köp sanly jaň, telefon galereýasyndaky suratyňyz bilen şahsy jaň edip bilersiňiz
howa maglumaty
jaň sagady / sekundomer
we başga-da köp zatlar
Aýratynlyklar
Pre-loader