Satyjylar
Kategoriýalar
Haryt bar

Xiaomi Mi Band 4

Elýeter sany: 10

Görülen sany: 5

Yzyna gaýtarmak:

Satyjy: Asia Tech

454.60 TMT
PRODUCT INFORMATION
CUSTOMER REVIEWS
Haryt barada maglumat
Xiaomi Mi Band 4
Modeliň ady Mi Band 4 Original
Häzirki zaman stili, gara reňk
Ekranyň ölçegi 0.95 dýuým
Uky monitory, kaloriýa yzarlaýjy, ýürek urşunyň gözegçisi
Diller Iňlis we Hytaý dillerini öz içine alýar. Bilek zolagynyň ini 18mm, sazlanyp bilinýän kemeriň uzynlygy 155-216mm
Batareýanyň ömri: Mi Band 4-de gurlan 135mAh batareýa kuwwaty, doly zarýad alandan 20 güne çenli iň köp iş wagty.
Saglyk gözegçiligi: heartürek urşuna gözegçilik etmek, ýürek urşy duýduryşlary, uky gözegçiligi, boş duýduryşlar; Saglyk maglumatlaryňyzy gözegçilikde saklamak, sagdyn bedeniňizi saklamak
Çäreleri yzarlamak: 6 türgenleşik reesimi bilen gelýär: Pyýada ýörelgesi, maşk, açyk ylgaw, welosiped sürmek, ýöremek, suwda ýüzmek Hasap ädim, aralyk, sport wagtynda ýakylan kaloriýa
5ATM suwa çydamly: ylgaýan we maşk edende Mi Band 4-i erkin geýmek üçin 50 metre çenli suwa çydamly tizlik
Ekrany: 0. 95 dýuým reňkli AMOLED displeýi, 120 x 240 piksel durulykda, 450 nite çenli ekranyň ýagtylygy
Aýratynlyklar
Pre-loader