Satyjylar
Kategoriýalar
Haryt bar

Xiaomi Mi Band 5

Elýeter sany: 19

Görülen sany: 5

Yzyna gaýtarmak:

Satyjy: Asia Tech

511.40 TMT
PRODUCT INFORMATION
CUSTOMER REVIEWS
Haryt barada maglumat
Xiaomi Mi Band 5 Smart bilezik global wersiýa
Goşulýar:
1 * Mi Smart Band 5
1 * beden kemeri
1 * ýörite zarýad kabeli
1 * Ulanyjy gollanmasy
Saglyk gözegçiligi: heartürek urşuna gözegçilik etmek, ýürek urşy duýduryşlary, uky gözegçiligi, boş duýduryşlar; Saglyk maglumatlaryňyzy gözegçilikde saklamak, sagdyn bedeniňizi saklamak
Saglyk gözegçiligi: heartürek urşuna gözegçilik etmek, ýürek urşy duýduryşlary, uky gözegçiligi, boş duýduryşlar; Saglyk maglumatlaryňyzy gözegçilikde saklamak, sagdyn bedeniňizi saklamak
Çäreleri yzarlamak: 6 türgenleşik reesimi bilen gelýär: Pyýada ýörelgesi, maşk, açyk ylgaw, welosiped sürmek, ýöremek, suwda ýüzmek Hasap ädim, aralyk, sport wagtynda ýakylan kaloriýa
5ATM suwa çydamly: ylgaýan we maşk edende Mi Band 5-i erkin geýmek üçin 50 metre çenli suwa çydamly tizlik
Aýratynlyklar
Pre-loader